Mục đích của diện lao động di dân EB3 (Employment-Based Immigration: Third Preference EB-3) là nhằm cung cấp lao động phổ thông nước ngoài cho nước Mỹ tại những nơi lao động bản xứ không đủ số lượng để đáp ứng. Diện EB3: lao động định cư đã được chính phủ Mỹ ban hành từ rất lâu, những năm 1990, nhưng rất nhiều người Việt Nam vẫn chưa biết đến diện này. Các diện đoàn tụ gia đình (F1, F2, F3, F4) thì quá phổ biến và luôn được người Việt Nam xem là cách duy nhất và an toàn nhất để định cư Mỹ.

Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị tiến trình giải quyết diện EB3 theo đúng luật pháp Mỹ để có được điều mà nhiều người mơ ước: định cư Mỹ với thẻ xanh Mỹ 10 năm.

Tiến trình giải quyết hồ sơ diện lao động di dân EB3 gồm 3 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: xin giấy phép lao động từ Bộ Lao động Mỹ (6-8 tháng)
 • Giai đoạn 2: xin chấp chuận I-140 (4-8 tháng)
 • Giai đoạn 3: xin thẻ xanh vĩnh viễn I-485 (6-8 tháng)

Tiến trình giải quyết diện EB3 (Minh họa)

Tiến trình giải quyết diện EB3

GIAI ĐOẠN 1

Trong giai đoạn này, công ty tài trợ phải chứng minh được là hiện tại không đủ lao động bản xứ đáp ứng cho công việc này, cũng như lao động nước ngoài sẽ không chiếm công việc của lao động bản xứ hiện tại cũng như trong tương lai gần.

Những công việc cần thực hiện trong giai đoạn này:

 • Giám đốc nhân sự báo Luật sư về di trú của công ty tài trợ về việc sẽ tài trợ xin thẻ xanh cho đương đơn
 • Cuộc họp giữa các bên: Quản lý của đương đơn (tại công ty tài trợ), đương đơn, Giám đốc nhân sự và Luật sư về di trú của công ty tài trợ
 • Các mô tả công việc sẽ được soạn thảo: bản nháp, bản điều chỉnh và bản chính thức
 • Báo cáo khung lương hiện tại của loại công việc này nộp cho Bộ Lao động Mỹ
 • Các bước bắt buộc trong tuyển dụng lao động tại Mỹ sẽ được thực hiện
 • Nộp các bằng chứng chứng minh công việc này lao động bản xứ không đáp ứng đủ cho Bộ Lao Động Mỹ
 • Ngày Bộ Lao động Mỹ nhận hồ sơ là NGÀY ƯU TIÊN của hồ sơ
 • Bộ Lao động Mỹ giải quyết và chấp nhận cấp Giấy phép lao động cho đương đơn

GIAI ĐOẠN 2

Trong giai đoạn này, luật sư của công ty bảo lãnh phải nộp đơn I-140 cho Sở di trú Mỹ (USCIS) nhằm bảo lãnh cho đương đơn theo diện Lao động định cư không tay nghề EB3. Các tiêu chí để USCIS chấp thuận đơn I-140 là xác thực lại các thông tin sau:

 • Xác nhận đương đơn đáp ứng được yêu cầu công việc trong giấy phép lao động
 • Xác nhận công ty tài trợ đủ khả năng trả lương cho đương đơn (công ty tài trợ cung cấp Báo cáo năm, Hoàn thuế thu nhập liên bang, …)
 • Xác nhận hiện tại mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng lao động bản xứ không đủ để đáp ứng cho nhu cầu hoạt động và phát triển của công ty bảo lãnh.

Tiến trình giải quyết diện EB3 (Minh họa)

GIAI ĐOẠN 3

Giai đoạn này, luật sư của đương đơn nộp đơn I-485 để tiến hành xin thẻ xanh vĩnh viễn cho đương đơn. Trong một số trường hợp, đơn I-140 và I-485 có thể được nộp cùng lúc để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ của đương đơn.

Lịch phỏng vấn của hồ sơ (nếu đương đơn đang ở Việt Nam) hoặc thời gian chờ cấp thẻ xanh 10 năm (nếu đương đơn đang ở Mỹ) sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố sau:

 • Nơi sinh của đương đơn
 • Ngày ưu tiên của hồ sơ (Ngày bộ lao động Mỹ nhận hồ sơ của đương đơn ở giai đoạn 1)

Quý vị lưu ý: lịch phỏng vấn của hồ sơ là dựa vào nơi sinh của đương đơn. Trong trường hợp quý vị sinh ra ở Ấn Độ, nhưng lớn lên và có quốc tịch Việt Nam thì hồ sơ của quý vị cũng thuộc nước Ấn Độ.

Ngày ưu tiên của hồ sơ sẽ quyết định vị trí của quý vị trong thứ tự ưu tiên giải quyết hồ sơ của Sở di trú. Hằng quý, Sở di trú Mỹ sẽ công bố số lượng hồ sơ đang được xem xét giải quyết cụ thể với từng diện bảo lãnh khác nhau để quý vị có thể ước lượng được thời gian chờ của hồ sơ của riêng mình.

Khi nộp đơn I485, luật sư của đương đơn có thể nộp đơn xin Work Permit và Travel Permit. Hai đơn này sẽ được chấp thuận trong vòng 2 đến 3 tháng kể từ ngày nộp để quý vị có thể xin việc làm tại Mỹ và ra vào nước Mỹ một cách hợp pháp, trong thời gian chờ nhận thẻ xanh 10 năm.

Hiện tại thời gian chờ lịch phỏng vấn diện lao động di dân EB3 của Philippines là gần 2 năm, Ấn Độ là gần 12 năm, và Việt nam không phải chờ 1 giây phút nào (Lịch visa tháng 12/2017).

Sau 5 năm nhận được thẻ xanh Mỹ 10 năm, các bạn có thể thi quốc tịch để trở thành công dân Mỹ.

 

Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 12 năm 2017.

Share on