Hồ sơ diện EB3 cần chuẩn bị (Minh họa)Sau đây American Landing xin liệt kê hồ sơ quý vị cần chuẩn bị để xin visa định cư Mỹ diện EB3:

 1. Hôn thú của vợ chồng.
 2. Khai sinh của đương đơn và những người phụ thuộc.
 3. Chứng minh nhân dân của đương đơn và những người phụ thuộc.
 4. Hộ Khẩu của đương đơn và những người phụ thuộc.
 5. Giấy khám sức khoẻ đi lao động (vợ và chồng).
 6. Hộ chiếu của đương đơn và những người phụ thuộc (Passport).
 7. 4 tấm ảnh 5×5 của đương đơn và những người phụ thuộc.
 8. I94 của đương đơn và những người phụ thuộc (nếu đang ở Mỹ).
 9. I20 của đương đơn và những người phụ thuộc (nếu là du học sinh ở Mỹ).
 10. Resume của vợ và chồng (tiếng Anh).
 11. Địa chỉ hiện tại, số điện thoại và email.
 12. Một số thông tin cá nhân khác.

Lưu ý:
Riêng phần 1, 2, 3, 4, 5 quý vị dịch ra tiếng Anh và công chứng tư pháp, sau đó gửi hồ sơ về cho American Landing

 

Share on